kompleksowa obsługa firm
w zakresie BHP i PPOŻ

Dariusz Karczewski
Libelta 7/8
89-240 Kcynia
NIP: 558-158-51-27
tel. 790-604-626
e-mail: karczewski-bhp@o2.pl

         firma|oferta| służba BHP | obowiązki firm w zakresie BHP | kontakt


Oferta

Stały nadzór BHP

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

W ramach świadczenia stałych usług na rzecz zakładów pracy proponuje:
doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp

przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji

pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp

sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby

współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną

doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

sporządzenie raz w roku analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy

przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy

udział w wykonywaniu badań środowiskowych

pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego


(c) BHP Karczewski :: Zapraszamy do współpracy firmy z Bydgoszczy, Szubina, Żnina, Wągrowca, Nakła